Till Isola pocket

To Isola, Paperback

A woman living a hectic city life is hit by a sudden and unexplicable allergy – an oversensitivity to her own urban conditions and even to her own husband. One day, when her physical symptoms are becoming more and more alarming she runs away from the city, on foot and along the motorway. Driven by the repugnance to her own past she lands in desolate areas. In this new world she is confronted with other odd existences; the vagrant Yatzy and his friends, the old amateur astronomer Birger Halvarsson, and the animals which, lurking in the woods, are watching her. Little by little she is transformed, not only to a recluse, but also into something else, something even essentially different from man. Hon flyr till fots längs motorvägen, bort från staden. Det blir en vandring full av slumpartade möten med annorlunda och udda existenser, där hon blir mer och mer främmande inför sitt gamla liv. Till sist lever hon som en enstöring djupt inne i skogen. Men med en avgrund inom sig. The novel To Isola is a dark and suggestive chronicle about the urban man who has become his own enemy, and about the urge to recapture a forgotten nature.

Förlag: Månpocket
Utgivningsår: 2006

Review Quotes for To Isola

”Madeleine Hessérus behärskar till fullo den alltmer sällsynta konsten att berätta en historia … Den griper tag, fängslar och skakar om. “Madeleine Hessérus has a complete command of the more and more unusual art of telling a story … it profoundly moves, fascinates and agitates. To Isola is a strong and moving novel, powerful and melancholic beautiful … undoubtedly one of this year´s literary summits.”
Ystad Allehanda

“The story proceeds into the space between allegory and depicting, into the very difference between fiction and reality. There the text becomes as much its own world as the world that it reflects. That is the place where good novels come into existence.” Detta utrymme utnyttjar Hessérus med intressant konsekvens och tänkvärda iakttagelser. I sådana passager skrider berättelsen in i rummet mellan allegori och avbildning, in i själva skillnaden mellan fiktion och verklighet. Där blir texten lika mycket sin egen värld som den värld som avspeglas. Där blir bra romaner till.”
Svenska Dagbladet

”Madeleine Hessérus bok är av det kompromisslösa slag som får de flesta invändningar att kännas förnumstiga och förmyndaraktiga. Hon för sin civilisationskritik så långt att det inte finns någon återvändo. Det är modigt gjort av henne.”
Sydsvenska Dagbladet

”… ett originellt och utmanande läsäventyr … en civilisationskritik som är både konsekvent och skarp.”
Dala-Demokraten

”Det är en märklig roman – konkret och poetisk, civilisationskritisk och spännande.”
Femina

”Madeleine Hessérus har två rosade och stilsäkra novellsamlingar bakom sig. Hennes roman ”Till Isola”, om kvinnan som vänder civilisationen ryggen, är en märkvärdig och betagande bok, vackert översatt av Pia Juul. I sitt undersökande av vad en människa är, är romanen starkt besläktad med Thoreaus gamla ”Walden” /…/ romanen har – trots att den försiggår till fots i bokstavlig mening – en stark drivkraft och spänningsladdning. Den placerar svenskan Madeleine Hessérus som en engagerande stämma i ny nordisk litteratur.”
Politiken

”Med sin roman om en kvinna som vandrar ut ur staden in i den stora skogen kritiserar Hessérus det moderna effektiva storstadslivet med största poetiska precision /…/ Ett fantastiskt språk /…/ Därför käre läsare kan jag varmt rekommendera dig att läsa Till Isola.”
Information

”Romanen slutar i en eftertanke om vad som skulle kunna ske om man samlade mod till att ta ett steg åt sidan och såg på allt därifrån. På det hela taget är utgivningen en som man får lust att tacka och rosa förlaget för.”
Borsen

”Till Isola är en roman som både vill och ska läsas. Madeleine Hessérus är en författare som man lika gärna kan lära känna först som sist.”
Nordjyske Stiftstidende

”Med Till Isola möter vi en författare som vågar ge röst åt de naturkrafter i vår egen kropp som vi nästan glömt att de existerade. Som vågar låta sin huvudperson leva sitt liv med sällsynt vacker konsekvens. Och som vågar låta denna vildsinthet och kompromisslöshet bo i en ung kvinnas kropp.”
Weekendavisen, Berlingske

”En tankeväckande och djupt berörande framställning av den paradox av natur och kultur som vi människor är och som avspeglas i allt det vi bygger, skapar och skriver.”
Morgenavisen JyllandsPosten