Frågor och svar om arbetet med romanen Elefantens fot